Промоции
 
Кошница
0 продукта
 
Посетители
00156015
 

Политика за лични данни

Защита на личните данни.

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.Информация относно компетентния надзорен орган

1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4.    Телефон:02 915 3 518

5.    Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

6.      Уеб сайт: www.cpdp.bg

7.      „РАМСЕ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „РАМСЕ“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, продажба на иглолистен дървен материал.

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 (2) „РАМСЕ“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и следните цели:

·    създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

·    индивидуализация на страна по договора;

·    счетоводни цели;

·    статистически цели;

·    защита на информационната сигурност;

·    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

 (3) „РАМСЕ“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

·    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·    ограничение на целите на обработване;

·    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·    точност и актуалност на данните;

·    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(4) При обработването и съхранението на личните данни, „РАМСЕ“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

·    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „РАМСЕ“ ЕООД?

Чл. 2. (1) „РАМСЕ“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

·    Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на  услуги – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения профил събраните данните в съответствие с изискванията на GDPR.

 (2) „РАМСЕ“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

·    Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

·         Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

·         Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта между „РАМСЕ“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

·    Други данни, които „РАМСЕ“ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „РАМСЕ“ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

·         Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

·         Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

·    Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

·         Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.

·         Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „РАМСЕ“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Продължаване